Francziszkańskie Spotkanie Nłodych

Do najbliższego letniego spotkania Młodych pozostało -855 dni