Cechy dobrego zarządcy

blog_2

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej powinien się odznaczać mnóstwem pozytywnych cech, które sprawią, że mieszkańcy będą mieli przekonanie, iż właściwa osoba znajduje się na właściwym stanowisku. Jakie cechy są najważniejsze naszym zdaniem? Nasza firma uważa, że zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej powinien być odpowiedzialny, rozsądny i wykazywać się nie tylko olbrzymią fachowością, lecz również odwagą w podejmowaniu trudnych często decyzji.

Przede wszystkim musi dbać o dobro ogółu, bowiem jego nadrzędnym celem jest zadowolenie wszystkich. Powszechna akceptacja dla jego działań będzie zaś efektem zaufania, jakie wzbudza, a które opiera się na wieloletnim doświadczeniu jakie zdobył, własnych, wrodzonych predyspozycjach oraz umiejętnościach, jakie pokazał w trakcie zarządzania daną nieruchomością. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ to na zarządcy spoczywa wielka odpowiedzialność. Nie nadaje się na to stanowisko nikt, kto nie będzie dokładał wszelkich starań, aby mieszkańcy zarządzanej przez niego nieruchomości byli zadowoleni. Musi on:

- dobrze wiedzieć, co robi -> Wiedza ta powinna zaś wynikać ze zdobytych umiejętności oraz doświadczenia, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy czują się bezpieczni

– wiedzą, że nikt nie będzie na nich eksperymentował, lecz ich zarządzający zawsze będzie dbał o ich dobro

- zawsze być obecny -> Jest to ważne, ponieważ ludzie zgłaszający się do niego z problemami, nie powinni ciągle zastawać zamkniętych drzwi. Dzięki temu, że zawsze jest przy nich, zarządca może lepiej zapoznać się z problemami wspólnoty i w związku z tym szybciej reagować na ich sugestie. Wie, co jest najpotrzebniejsze w danym wypadku i jak rozwiązać daną sprawę, by wszyscy byli zadowoleni. A w dodatku nawet wtedy, gdy z jakiegoś powodu nie pojawi się w pracy, w tym czasie na swoje miejsce oddeleguje zastępcę, który zostanie poinformowany o wszystkich sprawach, wdrożony do wszystkich szczegółów i będzie zajmował się wspólnotą w tak samo fachowy sposób, jak zrobiłby to sam główny zarządca.

- być wykształcony -> Oczywiście, nie same kursy się liczą, ani ilość zdobytych certyfikatów, które można powiesić sobie na ścianie. Chodzi tu również o bardziej praktyczne zastosowanie wiedzy. Jeśli zatem ktoś przyjdzie do zarządcy po poradę prawną, powinien on móc błyskawicznie skonsultować go z szeregiem współpracowników – prawników, czy księgowych, również zajmujących się daną nieruchomością. Dzięki temu zarządca staje się znakomitym wsparciem dla mieszkańców – jest ich przyjacielem i doradcą.

Dobry zarządca nie powinien również myśleć o tym, aby rozpoczynając swoją działalność od razu podpisać kontrakt na kilka lat z góry. Weryfikacja jego zdolności i umiejętności zawsze powinna następować po każdym roku działalności. Zarządca liczy się ze zdaniem ogółu i jest otwarty na krytykę, a za przedłużeniem kontraktu z nim zawsze przemawiają dokonania, a nie słowa.